פירוש מאת הרב ארז משה דורון חלק #7

מסיבה אצל ה״לא טוב״

והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב ובא לפלטין אחד, וראה שישב שם המלך בעטרה וכמה חילות שם וכמה משוררים וכלים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאד. והמלך ושום אחד מהם לא שאלוהו כלל“.

זו סיטואציה מאד מוזרה. הרי הוא הגיע לתוך ממלכה שלמה. יש שם מלך, יש שם שרים, חיילים, צבא, ומסיבה שמתקיימת כרגע, עם אוכל ושתייה, מוזיקה. אבל אף אחד לא פונה אליו – מה אתה עושה פה, אדוני? איך הגעת לפה? מי אתה?” זה לא דבר רגיל. משהו פה לא ברור.

וראה שם מעדנים ומאכלים טובים. ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. וראה שהמלך ציווה להביא את המלכה והלכו להביא אותה. והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאד באשר שהביאו את המלכה. והעמידו לה כסא והושיבוה אצלה. והיא הייתה הבת מלך. והוא, השני למלכות, ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. ועמדה מכיסאה והלכה לשם, ונגעה בו ושאלה אותו: “אתה מכיר אותי?” השיב לה: “כן, אני מכיר אותך. את היא הבת מלך שנאבדה“. ושאל אותה: “איך באת לכאן?” והשיבה: “באשר שאבי המלך נזרק מפיו הדיבור הנל שהלא טוב ייקח אותך, וכאן המקום הזה הוא לא טוב“. וסיפר לה שאביה מצטער מאד ושהוא מבקשה כמה שנים“.

הזוהר הקדוש אומר שלכוחות הטומאה בעולם יש כל מיני שמות, ואחד השמות הוא "חינם". כלומר, אין באמת דבר כזה.

בתחילת הסיפור המלך אמר לבת שלו: “שהלא טוב יקח אותך“. אם היו שואלים אותנו מה זה הלא טוב“, אין ספק שהרעיונות שהיינו מעלים היו דברים כגון גדרות תיל, עינויים, משהו שחור ומפחיד. זה חייב להיות משהו נורא לא נעים, לא טוב, נורא ואיום! אבל רבי נחמן אומר לנו שלדמיין את הלא טובבתור דבר מפחיד ומאיים, כל אחד יכול. זה הרי ברור מאליו. רבי נחמן רוצה לחדש לנו שיש סוג של לא טובשלעולם לא היינו מבינים שזה לא טוב. הוא נראה דווקא טוב! מה לא טוב בזה? בת המלך אמנם לוחשת לו שהמקום הזה הוא הלא טוב. אבל מה לא טוב במקום הזה? יש כאן מלך, שרים, אוכל, שתייה, מוזיקה. מסיבה. מה רע במסיבה? מה רבי נחמן רוצה להגיד?

אנחנו רואים שהמשנה למלך לא היה טיפש. כשהוא נכנס, הוא פחד שלא יתנו לו להיכנס, זה הגיוני שלא יתנו לו להיכנס למקום זר. שישאלו אותו: “סליחה, מי אתה?” שיבקשו ממנו להציג תעודות. כשנתנו לו להיכנס ואף אחד לא שאל אותו כלום, הוא מתחיל לחשוד. “מה קורה פה?” אין דבר כזה שנותנים לאדם להיכנס חינם, בלי כסף, למקום כזה, לחגיגה כזו. חייב להיות פה משהו, יש כאן איזה סיפור מאחורי הקלעים. שכשאדם בא למכור לנו משהו, אם זה רעיון ואם זה חפץ, אם זו חופשה או דברים אחרים, הוא מתלהב ומספר לנו שזכית בגדול, אתה לא יודע מה אני מציע לך!”, ואתה כמובן יודע שאתה גם תשלם על זה טוב, אז שלא יספר לך סיפורים. ברור לנו שאדם שבא למכור משהו, אם הוא אומר שזה בחינם, מבצע משתלם, אנחנו יודעים שכל הדיבורים נועדו למשוך אותנו ובסוף הרי נשלם על זה. היום כל העולם עובד על אשראי. קודם קח, תהנה, עכשיו, מיד. אחרי זה כבר תשלם. מאד מעניין שהזוהר הקדוש אומר שלכוחות הטומאה בעולם יש כל מיני שמות, ואחד השמות של כוחות הטומאה זה חינם“. כלומר, אין באמת דבר כזה. מי שאומר לך חינם“, הכוונה שהוא מוכר לך איזה לוקש. מה פתאום שמישהו יתן לך דבר חינם? יש מתנה. אבל חינםזה משהו אחר, חינם זה מלכודת בשביל למשוך אותך פנימה.

גם המשנה למלך נכנס למקום הזה בלי תשלום ובלי שום שאלות והוא מתחיל לחשוד שמשהו כאן לא בסדר. “והיה שם נאה ויפה מאד“. מקום מאד יפה, אבל חשוד. למה נותנים להיכנס? מה קורה פה?

רבי נחמן מגלה לנו: מקום כזה הוא הלא טוב“! “הלא טובנראה נהדר מבחוץ, ודווקא בגלל זה הוא כל כך מסוכן. אם זה היה לא טוברגיל, כמו שכולנו היינו מתארים לעצמנו את הלא טוב“, משהו שרודף אותי, שמנסה להרע לי, ברור שלא רק שאני לא אתיידד איתו, אני גם אברח ממנו. אבל מה קורה כשהלא טובמתחפש לטוב? אז מתחילה הסכנה האמיתית ומפניה רוצה רבי נחמן ללמד אותנו איך להיזהר. אבל איך תזהה מישהו שבא לפגוע בך והוא מעמיד פנים שהוא ידיד? אומר רבי נחמן: את זה בדיוק אני רוצה ללמד אותך.

העולם הזה כולו הוא הלא טוב“. יש בו הרבה שעשועים, הרבה דברים נחמדים, זה נאה ויפה מאד, מוזיקה, אוכל, תאוות. ממש מסיבה! אז למה לא ליהנות מכל מה שמזדמן לנו? הגיבור שלנו, המשנה למלך, אומר: “אני רוצה למצוא את הנשמה שלי. אני רוצה למצוא פה משהו שאבד לי, אני לא רוצה שירמו אותי. לא יכול להיות שזה חינם, כל העולם הזה. אם עוסקים רק בבילוי משלמים על זה בסוף ביוקר. זה בעצם מקום מסוכן, רק שדווקא כאן אני אוכל למצוא את הנשמה שלי, את בת המלך האבודה“. ובכן מה הוא עושה? הוא מוכן להתנסות, אבל הוא זהיר וחשדן. “וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם“.

כשאדם בא למסיבה, כל עוד הוא עומד ולא מתיישב, זה מראה שהוא עוד לא בתוך העניין. אז אומרים לו: “בוא שב אתנו, למה אתה לא יושב?” “שב“, פירושו – בוא, תשתקע בעניין, תכנס לעניינים, תתמסר למה שקורה פה, תהיה אחד מהחברה. כל עוד הוא עומד, הוא אמנם אוכל, טועם, אבל הוא עוד לא לגמרי בעניין, לא חלק מהחבורה. הוא לא שוכח את עצמו. הוא עדיין מבחוץ, רוצה לראות מה קורה פה, לאן זה הולך. לכן הוא אוכל בעמידה. וגם אחר כך אנחנו רואים שהוא עדיין לא נבלע: “הלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם“. הוא תופס צד. הוא אומר: “אני לא רוצה להיות חלק מזה, אני רוצה להסתכל מהצד, אני חייב להבין מה קורה פה“.

מתוך הספר ״כנפיים״
Share:

Leave a Reply

2019 © The Lost Princess - by EBDPost
Skip to content