פירוש מאת הרב ארז משה דורון חלק #9

לך לך

“אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד שיושב בזווית והכירה אותו. ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו”. במצב המיוחד הזה של התבוננות, של “התבודדות”, לא רק שאדם חווה שהנשמה שלו קיימת, אלא היא גם נוגעת בו. זהו רגע מאד עמוק.

“והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו: אתה מכיר אותי?” היא עורכת לו מן מבחן. ‘אני קולטת שאתה אחר מכולם. מה אתה עושה שם בזווית? למה אתה מסתכל על כולם? מאיפה הגעת?’ היא יודעת שהוא השני למלכות, ובכל זאת היא שואלת אותו: “אתה מכיר אותי?” אולי הוא לא מכיר אותה? היא רוצה לבדוק. ‘אתה יודע מי אני?’

ואמר לה: “כן, אני מכיר אותך, את היא בת המלך שנאבדה”.

כשאדם זוכה להיות איש מתבונן, קורה והוא אומר לעצמו באיזה רגע של התרוממות הרוח: ‘אני רוצה להיות במקום אחר לגמרי, אני רוצה לחיות חיים אחרים לגמרי. אני לא רוצה יותר לחיות עם כל השטויות הקטנוניות האלה של הקנאה, התאווה והכבוד. אני מבין שיש לי אבדה שאני מחפש, שיש לי בת מלך שאני צריך למצוא, יש לי צורך בקשר עם משהו הרבה יותר גבוה ומשמעותי ממה שאני מכיר.’

רוב האנשים כל כך משועבדים למה שיגידו אחרים על מה שהם עושים או לא עושים. רוב האנשים כל כך רגילים שההנאה שלהם תלויה במשהו חיצוני, עד שאם היו שמים אותם בחדר לבד, הם היו משתגעים. בשיטות רוחניות רבות זה התרגול הראשוני – קודם כל תתנתק מכל הפרצופים וההצגות שאתה עושה כל היום. שב עם עצמך באמת. תהיה בשקט, אל תראה כלום, אל תשמע כלום, תתחיל להבין מה יש בך באמת. “את היא בת המלך שאבדה”. יש בי משהו שהלך לאיבוד, וזה מה שאני מחפש.

הראשון שעשה את הדרך הזאת, את החיפוש הזה, היה אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אמר לו: “לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך”. מה פירוש ההוראה: “לך לך”? כותב רבי נתן: “לך לך” פירושו – לך אל נשמתך. לך אל עצמך. היעד זה אתה. וגם לנו אומרים את אותו דבר: “תצא מהקטנוניות ומהרדידות שאתה נמצא בה ותלך אל עצמך”. ובשביל להגיע לעצמך, אתה צריך לוותר על שלושה דברים: ארצך, מולדתך ובית אביך, שהם המפריעים לכל אדם בעולם להגיע לשביל מן הצד, לנסיכה שלו, לבת המלך שלו.

הדבר ראשון הוא “ארצך”. אני עשוי מבשר ודם, מעפר. וזה מאד מפריע ומציק לי, כי הגוף הבשרי, כל הזמן יש לו מה להגיד. כל הזמן הוא רוצה משהו. תאכיל אותי, תשכיב אותי, תדאג לי, תרחץ אותי. כל דבר, כל הזמן. עוד עוד עוד. ואני חייב לומר לו: “די, תעזוב אותי, בסדר, הבנתי אותך, תקבל מה שאתה צריך, אבל אל תשגע אותי. אני לא יכול לשרת אותך כל היום, זה בלתי אפשרי”.

אתה יכול להשתנות, אתה לא חייב להיות משועבד לטבע שלך. אתה יכול לשנות אותו, זה אפשרי.

אומר לנו הקדוש ברוך הוא: בשביל להגיע לארץ המובטחת, בשביל לפגוש את הנשמה שלך, אתה צריך לעזוב את ארצך, את הארציות והגשמיות שלך. אוכלים בשביל להזין את הגוף. מותר שיהיה טעים, אבל לא חייבים עולם שלם של צבעים, טעמים ואנינות טעם. אל תבזבז את הזמן, זו לא הנקודה, זה לא מה שחסר לך באמת. זה לא הנקודה בחיים. זה אמנם נחמד, אבל זה לא הנקודה.

הדבר השני הוא “מולדתך”. מולדתך פירושו שנולדת עם טבע מסוים. יש לך אופי מסוים. רוב האנשים כשאומרים להם שהם צריכים להשתנות, התשובה שהם נותנים לעצמם היא: “אני לא יכול. יש לי אופי כזה, מה אני אעשה, ככה נולדתי. כזה אני. אני קמצן, אני עצלן, כל אחד עם האופי שלו. אני רק בן אדם”. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם וגם לנו: “צא מזה! צא ממולדתך! מאיך שנולדת. אתה יכול להשתנות, אתה לא חייב להיות משועבד לטבע שלך. אתה יכול לשנות אותו, זה אפשרי.

והדבר האחרון, הכי קשה, אומר רבי נחמן, “בית אביך”. החברה, ובפרט החברה הקרובה. אדם אומר לעצמו: “אבל הם אומרים ככה, הם חושבים ככה, זה לא נעים, מה הם יגידו, זה לא מקובל”. אבל צריך לצאת מזה. אתה חייב לחיות לפי האמת שאתה מגלה שמתאימה לך, ולא לפי מה שמקובל. הספר היהודי העיקרי שנקרא “שולחן ערוך”, הוא ספר ההלכות של עם ישראל, ובסעיף הראשון שלו כתוב “אל יתבייש מפני המלעיגים”. כלומר, אל תעשה חשבון לאף אחד שצוחק עליך. למשל, אם אתה תרצה באמת להתפלל כמו שצריך להתפלל, כמו שאתה מסוגל וראוי להתפלל, המתפללים האחרים יכולים ללעוג לך: “מה קרה לך? תפסיק, אל תגזים”. זה לא משנה איפה תהיה, אפילו תהיה בחברה דתית, אם תרצה לעשות דבר אמיתי מהלב כמו שאתה יכול ומסוגל, יימצאו לך מתנגדים בכל מקום. הסעיף הראשון בשולחן ערוך כבר מזהיר אותנו שלא נחיה בשביל שמישהו יחייך אליי או שמישהו יחמיץ לי פנים. כמה זה עלוב שאדם חי רק לפי איך שמגיבה הסביבה. אז לעגו לי, אז מה? אנחנו ממש מוכנים לוותר על הרבה דברים, רק שלא יעשו לנו איזה פרצוף. ולהיפך – אנחנו מוכנים לעשות הכל בשביל שיחייכו אלינו. למה? עשה את מה שאתה יודע שזו האמת, בלי להסתכל על אף אחד. וזהו ה”שביל מן הצד” שמוביל אותו אל הארמון.

מתוך הספר ״כנפיים״
Share:

Leave a Reply

2019 © The Lost Princess - by EBDPost
Skip to content