פירוש מאת הרב ארז משה דורון #12

היום האחרון

“וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל המעת לעת”.
יש מושג אצל רבי נחמן שנקרא: היום האחרון. היום האחרון הוא מושג מאד מעניין, כי מטרתו לומר לנו שהזמן הוא לא דבר מתמשך ובלתי משתנה. יש תקופות, יש זמנים, שמתחילים ונגמרים. יש שערים שנפתחים ונסגרים. אנחנו יודעים שיש מושג כזה – עת רצון. כל היהדות בנויה על ההבדל בין יום ליום. יש יום חול, יש יום שבת, יש ראש חודש, חגים. המצוות משתנות, המציאות משתנה, כל יום הוא עניין בפני עצמו, כל שבוע זו פרשה אחרת, משהו אחר קורה בעולם, כל שנה היא שונה. היהדות אומרת: הזמן הוא לא סתמי. כל שנה, כל חודש, כל שבוע, כל יום, כל שעה – יש לה משמעות מדוייקת. כמו שהיא מתחילה, היא גם נגמרת, ואתה צריך לדעת לנצל אותה. זו גם אחת המשמעויות של ספירת העומר. בתוך השנה היהודית קרוב לחודשיים אנחנו אומרים כל יום מספר. “היום יום אחד לעומר”, “היום יום שני לעומר”. מה אנחנו עושים בזה? אנחנו מזכירים לעצמנו: היום זה לא מה שהיה אתמול. זה יום אחר. היום כבר יום שני לעומר. היהדות אומרת – אין שגרה, כל יום הוא יום אחר. כל יום הוא בעל משמעות, וכל זמן הוא בעל משמעות.
וכאן מגלה לנו רבי נחמן על יום עם תכונות מיוחדות. “היום האחרון”. היום האחרון משמעותו שעברת תקופה מסוימת, עברת התמודדות, עשית עבודה רוחנית והגיע לה סוף. כעת אתה כבר יכול לקבל תעודת גמר, אתה יכול לסיים שלב מסוים.
כולנו יודעים שאדם עובר בחיים קשיים, ניסיונות, התמודדויות, אבל נראה לנו שזה אף פעם לא נגמר. כל פעם יש בעיות חדשות, צרות חדשות. רבי נחמן אומר: זה לא מדויק. לבסוף מגיע “היום האחרון”, והוא שונה מאד מכל הימים שלפניו. ביום האחרון נגמר משהו שלפני כן לא היה גמור. ביום האחרון רואים מה עשינו בכל הזמן שעבר עד עכשיו. ביום האחרון המשנה למלך יכול להוציא את בת המלך משביה. בכל השנה שלפני כן, הוא עדיין לא יכול להוציא אותה.

ביום האחרון מתגברים הקשיים ביותר. ביום האחרון יש מבחן גמר. זוהי תכונתו של היום האחרון - הוא דורש ריכוז מיוחד.

פעמים רבות אנחנו עושים עבודה רוחנית, מצוות, חסדים, מתפללים, ומרגישים שלא קרה כלום, לא השתנה כלום. צריך לדעת שתמיד מגיע יום שבו תצטבר העבודה שלך ויהיה בה די כדי שמשהו באמת ישתנה בחיים. אבל איך אדם יכול לדעת מתי הגיע היום האחרון? אני מתפלל על משהו, עובד על משהו. ואני שואל את עצמי: איך אני יכול לדעת מתי זה יגמר? אולי זה יהיה תוך יומיים, ואולי תוך עשר שנים? אומר רבי נחמן: אני יכול להגיד לך בדיוק מתי מגיע היום האחרון. ביום האחרון מתגברים הקשיים ביותר. ביום האחרון יש מבחן גמר. זוהי תכונתו של היום האחרון – הוא דורש ריכוז מיוחד.
אתה לא יודע מתי מגיע היום האחרון, אבל כשאתה עובד על משהו ואתה מרגיש שעכשיו הוא נהיה הקשה במיוחד, יכול מאד להיות שזה הסוף. תיקח אוויר, תגמור את זה טוב. כי אם לא, תראה מה קורה בסיפור. השני למלכות עומד כל השנה בהצלחה בשליחות שלו, אבל כשמגיע היום האחרון הוא לא יכול לעמוד בה. הוא מתבלבל, הוא נכשל, הפיתויים מכריעים אותו. ובכן רבי נחמן נותן לנו סימן: אם אתה רואה שהקשיים מתגברים מאוד, תחזיק מעמד. יכול להיות שאתה ממש רגע לפני הגמר, רגע לפני השער. ואם תשבר, יכול להיות שייקח עוד הרבה זמן עד שתקבל עוד הזדמנות.
דווקא הקשיים הגדולים הם סימן שאתה לקראת סיום תהליך מסוים. הישועה מחכה לך, רק תחזיק מעמד, אל תישבר. וכך מופיע עקרון זה בדברי רבי נחמן: “וצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, לבלי להניח את מקומו, דהיינו מקצת עבודתו שהתחיל, אף אם יעבור עליו מה. וזכור דבר זה היטב, כי תצטרך לזה מאד, כשתתחיל קצת בעבודת השם. כי צריך עקשנות גדול מאד מאד להיות חזק ואמיץ, לאחוז עצמו, לעמוד על עומדו, אף אם מפילים אותו, חס ושלום, בכל פעם. כי לפעמים יש שמפילין אחד מעבודת השם, כידוע. אף על פי כן עליו לעשות את שלו, לעשות מה שיוכל בעבודת השם, ואל יניח עצמו ליפול לגמרי, חס ושלום, כי כל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכיוצא בהם, בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה. וגם הצדיקים האמיתיים עברו בכל זה. ודע, שיש אחד שכבר הוא אצל הפתח של הקדושה, והוא חוזר לאחוריו מחמת הבלבולים הנ”ל, או אזי כשהוא סמוך אצל הפתח, אז מתגבר עליו הסטרא אחרא והבעל דבר מאוד מאוד, בהתגברות גדול ונורא מאוד מאוד, רחמנא ליצלן, ואין מניחים אותו להיכנס לתוך הפתח. ומחמת זה הוא חוזר לאחור, חס ושלום. כי כן דרך הבעל דבר והסטרא אחרא, כשרואה שהאדם סמוך ממש לשערי הקדושה, וכמעט שיכנוס, אזי הוא מתפשט עליו בהתגברות גדול.
״על כן, מי שרוצה לכנוס בעבודת השם, יזכור זאת היטב. וחזק עצמך מאד, ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות היום והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה. כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאד. ודע, שכל התנועות וההעתקות, שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מן גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך.” (ליקוטי מוהר”ן חלק ב’ תורה מ”ח)

מתוך הספר ״כנפיים״
Share:

Leave a Reply

2019 © The Lost Princess - by EBDPost
Skip to content