פירוש מאת הרב ארז משה דורון #16

מכתב סודי מהנשמה שלך

“והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות מאד שהיו לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי. ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו, והייתה בוכה מאד על זה. כי יש רחמנות גדול עליו ועליי שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכולה לצאת. אחר כך לקחה מטפחת מעל ראשה וכתבה עליה בדמעות שלה. והניחה אצלו ועמדה וישבה במרכבתה ונסעה משם. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת: היכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה שחילות רבות הלכו שם, שהייתה כאן מרכבה, שהייתה בוכה והייתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה. בתוך כך הציץ וראה שהמטפחת מונחת אצלו ושאל: מאין זה?”.
יש משהו שמונח לידנו. אם אנחנו ישנים, אנחנו לא נשים לב לזה. אבל אם נתעורר, יכול להיות שפתאום נרגיש שיש כאן משהו. רבי נחמן מתאר כאן משהו מאד רומנטי, מאד ציורי, מאד מרגש. דבר שכתוב בדמעות פירושו שהוא כתוב מכל הלב, מהמקום הכי עמוק, הכי רגיש, הכי פנימי, הכי כואב, הכי מיוחד שיש לאדם. מכתב שכותבים אותו בדמעות הוא מכתב מאד משמעותי, מכתב מאד עמוק.

מישהו רוצה לספר לי על החיים שלי, על מה שעובר עליי. נכון ש"בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ", אבל גם עכשיו הוא בורא אותם, בתוכי. היה סיפור של גן עדן, היה גירוש, היה נחש. גם בתוכי. קין רצח את הבל. גם אני. הכל קורה עכשיו, בתוכי. הכל זה סיפור עליי.

בת המלך כתבה משהו בדמעות על המטפחת. זה כתוב, אבל לא רואים את זה. דמעות הן דבר שלא רואים אותו, יש כאן גם גילוי וגם וכיסוי. היא כתבה משהו, היא רוצה לגלות, לספר, להגיד לי משהו, אבל היא כותבת את זה בכתב סתרים. איך אפשר לקרוא כתב כזה? צריך לעשות משהו מיוחד בשביל לקרוא כתב כזה.
“בתוך כך הציץ וראה שהמטפחת מונחת אצלו”. בתורה כתובים סיפורים, הלכות, רעיונות, היסטוריה, דברי חכמה. אבל כל זה עדיין אינו התורה בעצמה. יש פה עוד משהו אחר, פנימי הרבה יותר. רבי חיים ויטאל, תלמידו של האריז”ל, מייסד תורת הקבלה, כותב, שמי שקורא את התורה וחושב שמה שהוא קורא זה כל מה שיש בה, הוא ממש לא בכיוון, הוא לא הבין מה מדברים פה בכלל. נכון ש”בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ”, נכון שצריך להניח תפילין, נכון שמה שכתוב כאן זה אמת, אבל יש פה עוד משהו.
אומר רבי נחמן: יש פה עוד משהו. יש כאן מכתב אישי שמיועד לכל יהודי. אתה יודע מי כתב לך את זה? זה מכתב סודי מהנשמה שלך.
תארו לכם שהייתי מראה ספר ובמקום שיהיה כתוב עליו “תורה, נביאים, כתובים”, היה כתוב כאן: “ארז – קורות חיים ופירוש”. כל מה שקרה לי מיום שנולדתי עד היום שאני אמות כתוב בספר הזה כולל כל ההסברים: מה זה אומר, למה זה קרה, מה המשמעות של זה, איך אני צריך להתנהג, איך פותרים את הבעיות, לאן זה הולך, מה הכיוון, מה הקשר בין כל הדברים. ספר מדהים! כמה הייתם משלמים על ספר כזה? הכל! כל אחד הרי חולם שיהיה לו ספר כזה. ואם יספרו לי גם שהספר הזה זה ספר שהנשמה שלי כתבה לי? מה יותר יפה מזה? מה יותר רומנטי מזה? אומר רבי נחמן: אם תסתכל טוב אתה תראה שיש ספר כזה.
“בתוך כך הציץ וראה שהמטפחת מונחת אצלו”.
משהו מונח אצלי. מישהו מדבר אליי מעבר למילים. מישהו רוצה לספר לי על החיים שלי, על מה שעובר עליי. נכון ש”בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ”, אבל גם עכשיו הוא בורא אותם, בתוכי. היה סיפור של גן עדן, היה גירוש, היה נחש. גם בתוכי. קין רצח את הבל. גם אני. הכל קורה עכשיו, בתוכי. הכל זה סיפור עליי.
יש פסוק בתהלים: “אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי”. אומר רבי נחמן שהפסוק הוא בעצם הדרכה איך ללמוד תורה. “אז אמרתי הנה באתי” – כשמישהו אומר: שלום, באתי, הוא רוצה להגיד: ‘אני אתכם. אני בפנים. אני פתוח, אני משלכם’. פתיחות. אז אמרתי – הנה, באתי! אני לא מסתכל מהצד, אני בעניין. זה השלב הראשון. אם אתה מסתכל על התורה מהצד, אתה לא תראה מה כתוב בה בכלל, אתה לא תראה את המכתב האישי שהנשמה שלך כתבה לך בדמעות.
המשך הדברים הוא: “במגילת ספר כתוב עליי” – ומלמד רבי נחמן: היכן שאני לומד, כתוב משהו עליי. זו לא רק היסטוריה, זה לא רק חוקים. מספרים לי על עצמי, על מה שקורה בתוכי. וזה קורה לא רק בתורה שבכתב, אלא בכל חלקי התורה. למשל, כתוב בספרי הקבלה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בהתחלה הכל היה אור אינסוף, ואחר כך הקדוש ברוך הוא צמצם את האור לצדדים. כך נוצר חלל פנוי מאלוקות, ובתוך החלל הזה הוא ברא את כל היקום, את כל העולמות. מה זה אומר לנו? בינתיים זה רק מידע, מתמטיקה רוחנית. בא רבי נחמן ואומר: כל זה קורה לך, עכשיו, כרגע. נכון שאתה לא מרגיש אור? נכון שאתה מרגיש כמו חלל פנוי? נכון אתה מרגיש מבוכות? נכון שאתה מרגיש סימני שאלה ואתה לא יודע איפה הקדוש ברוך הוא, לא רואים אותו, לא מרגישים אותו. זה בדיוק זה. ככה נוצר העולם, האור מסתלק הצידה ובפנים יש חלל, וככה מתחיל העולם. זה בסדר, זה התסריט הנכון. ובוא תשמע איך כל הפרטים של התסריט הזה מתגשמים בחיים שלך. כשלומדים תורה בצורה כזו, כשמסתכלים על התורה בתור מכתב אישי שקיבלתי מהנשמה שלי, זה כבר עניין אחר לגמרי. ושם יש הדרכה מפורטת ומדויקת איך להגיע למטרה שלי בחיים, שהרי זה מה שמעניין אותי.

מתוך הספר ״כנפיים״
Share:

Leave a Reply

2019 © The Lost Princess - by EBDPost
Skip to content